Основен Насърчаване Изпълнителен Комитет Vs. Съвет На Директорите С Нестопанска Цел