Основен Описания на работата Задължения На Анализатора На Бази Данни