Основен Описания на работата Фактори, Влияещи Върху Градското Развитие